KDO SMO
STORITVE NA DOMU
 
 
     

 

Storitve na domu

»» Zloženka SENIOR

STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU NA OBMOČJU OBČIN KOZJE IN BISTRICA OB SOTLI SE S 1.9.2010 IZVAJA NA PODLAGI PRIDOBLJENE KONCESIJE.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Bistrica ob Sotli in Kozje, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

To so:

Osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nesposobne
  za samostojno življenje.

Osebe s statusom invalida  po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  ki po oceni pristojne komisije na zmorejo samostojnega življenja. Če stopnja in vrsta njihove   invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.

Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine   življenjskih funkcij.

Kronično bolne  in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida,
  pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne   za samostojno življenje.

Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem   razvoju, ki ni vključen organizirane oblike varstva.

   

PROGRAM STORITEV:
  

POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI IN NEGI
Potrebujete občasno ali vsakodnevno pomoč pri umivanju, preoblačenju, jemanju
zdravil ali urejanju inkontinence?

Glede na vaše zdravstveno stanje in potrebe vam negovalka pomaga tudi večkrat na dan.

GOSPODINJSKA OPRAVILA
Vam urejanje stanovanja povzroča preglavice? Oskrbovalka vam ga očisti, pospravi, zlika perilo, očisti okna, ter pripravi kosilo ali vam ga dostavi na dom. Za vas lahko opravi nakup stvari, ki jih potrebujete v gospodinjstvu in vam uredi vaš vrt.

VARSTVO V ČASU ODSOTNOSTI SVOJCEV
Menite, da vaši svojci želijo na kratek oddih ali dopust, vi pa v tem času potrebujete oskrbo? Sedaj to ni več ovira, saj vam zagotovimo začasno varstvo
na vašem domu!

SPREMSTVO PRI NUJNIH OPRAVKIH
Želite še vedno sami opraviti določene stvari, potrebujete pa nekoga za spremstvo?
Peljemo vas k zdravniku, v trgovino, na pošto…

DOSTAVA NA VAŠ DOM
Našim uporabnikom, v sodelovanju s Stoma centrom Sana, redno zagotavljamo
BREZPLAČNO DOSTAVO PLENIC NA DOM in ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov,
ki jih izda na recept vaš osebni zdravnik!

FIZIOTERAPIJA NA DOMU
Ste končali z zdravljenjem v zdravilišču ali so vas pravkar odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo in ste odvisni od pomoči vaših bližnjih?
Izkušena fi zioterapevtka vam na vašem domu nudi razgibavanje, učenje in trening hoje s pripomočkom, vaje za krepitev, učenje vstajanja, usedanja, obračanja in premikanja.

MASAŽE ZA STAREJŠE IN BOLNIKE
Nudimo masaže pri katerih se uporabljajo posebna olja in kreme, ki preprečujejo preležanine in izrazito suho kožo ter aktivne gele, ki so primerni za profi lakso pljučnice pri ležečih pacientih.

PEDIKURA
Si težko urejate nohte na nogah? So se vam pojavile težave z vraščenimi nohti?
Uredimo vam ustrezno pedikuro z refl eksno masažo stopal, prav tako pa poskrbimo tudi za pedikuro diabetičnih stopal!

FRIZERSKE STORITVE
Vam vaše zdravje ne dopušča, da bi obiskali frizerja? Uredimo vam nego las (umivanje, striženje, navijanje, barvanje) na vašem domu. Frizerka ima vse pripomočke za ležeče bolnike.
Želimo vzpostaviti zaupen in pošten odnos, saj si prizadevamo za dobro in zadovoljno počutje naših uporabnikov ter za kvalitetno in kakovostno opravljeno delo.


 

 
     
 
 
     
 

Gerontološko središče Podčetrtek, vse pravice pridržane 2010©